رقیه بنت الحسین

 
خیانت ویکی پدیا

خلاصه ای از مطالب این وبلاگ را برای استفاده عموم در ویکی پدیای فارسی قرار دادم ولی هر بار با وقاحت تمام ویکی آنرا ویرایش نموده و با عنوان مطالب بیجا از صفحه ویرایشی من پاک نموده و حتی نام کاربری مرا هم مسدود نمود .

لذا ه این مطلب مهم که بارها تجربه شده است پی بردم که این سایت صهیونیستی ابزاری است برای جاسوسی و بهیچوجه در جهت اهداف انسانی و الهی کار نمی کند